תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר DealVIP :

1. כללי

בדילים עם קבלת פרטי בית העסק בהודעת SMS - השירות וקבלת המסרון וקוד הקופון הינם בחינם  - ללא עלות וללא התחייבות לביצוע הרכישה בפועל וניתנים כשירות חינמי לגולשי האתר.

האתר הינו אתר מקומי הפועל בישראל והמשלוחים נשלחים לישראל בלבד.
ברוכים הבאים לאתר www.dealvip.co.il (להלן: "האתר"). האתר מופעל ומנוהל בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר ומסמך זה מגדיר את תקנון האתר. DealVIP מציעה את שירותיה בכפוף לתנאי השימוש בתקנון שייתכן ויתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי לפרסם הודעות בדבר השינויים והעדכונים.
כל שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת תנאי השימוש כפי שהם מפורטים בתקנון זה. מבצע פעולה באתר ו/או גולש באתר, מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומודע לכללי השימוש בו וכי לא תהא לו או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ומפעיליו או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר או מפעיליו עפ"י תקנון זה.

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מופנה באופן שווה לשני המינים זכר ונקבה. 
כל הנרשם לאתר ו/או מוריד קופון, מאשר קבלת דיוור אלקטרוני לרבות דואר שמעודד רכישת מוצרים שנמכרים באתר, אך יחד עם זאת הינו רשאי לפנות ולבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה.
הגולש באתר מתבקש לקרוא את תנאי התקנון בקפידה רבה מעת לעת, שכן הם מהווים הסכם מחייב בין הגולש לבין האתר. כל הגשת הצעה לרכישה ו/או הרשמה לקנייה ו/או הורדת קופון ו/או גלישה באתר, מעידה על הסכמת הגולש לתנאים הכלולים בתקנון זה.

2. הגדרות

 • 2.1.

  "גולשים" ו/או "משתמשים"– הלקוחות המבצעים פעילות באתר כגון: צפייה, גלישה, הרשמה, קנייה, הורדת קופון ומכירה ע"י ספקים.

 • 2.2.

  "ספקים" – בתי העסק המציעים את שירותיהם ו/או מוצריהם לקהל הגולשים באתר. הספקים נחשבים גם משתמשים באתר כדי למכור את שירותיהם ו/או מוצריהם.

 • 2.3.

  "מוצרים" – המוצרים ו/או השירותים ו/או הקופונים אותם יציעו הספקים למכירה ו/או להורדה לגולשים במסגרת האתר.

 • 2.4.

  "פעולה באתר" – כל פעולת גלישה, הרשמה, רכישה, הורדת קופון, צפייה בהצגת המוצרים ו/או השירותים של ספקים "מזמיני הפרסום" על מנת לרכשם מהספק. השוברים ימסרו ע"י האתר. פעולה באתר כוללת הזמנת הפרסומים ע"י הספקים.

3. תנאי שימוש

 • 3.1.

  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה באתר גלישה, צפייה, עיון, רכישה, הורדת קופונים וקבלת שוברים.

 • 3.2.

  כל פעולה שתעשה על ידך באתר, מהווה אישור להסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי התקנון.

 • 3.3.

  אם אינך מסכים לאחד מתנאי התקנון, חל עליך איסור לעשות שימוש באתר זה.

 • 3.4.

  השימוש באתר מוגבל למשתמש אשר עומד בכל התנאים שיפורטו להלן:

 • 3.4.1.

  המשתמש הינו תושב ישראל, בגיר וכשיר שגילו מעל 18 שנים.

 • 3.4.2.

  למשתמש כרטיס אשראי/פייפל תקף. (סעיף זה אינו חל בדילים של הורדת קופון חינם)

 • 3.4.3.

  למשתמש כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

 • 3.4.4.

  למשתמש תעודת זהות תקפה.

4. תהליך הרישום

 • 4.1.

  תהליך הרישום באתר יתבצע בהתאם לטופס הרישום אותו ניתן למצוא בקישור "הרשמה". הפרטים הנדרשים על מנת להשלים את תהליך מילוי טופס הרישום, חייבים להיות מלאים ומדויקים והגשת פרטים שגויים הינה עבירה פלילית עפ"י דין.

 • 4.2.

  במידה וימסרו פרטים שאינם נכונים או אינם מדוייקים, DealVIP שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד המשתמש בגין נזקים שייגרמו לאתר ומפעיליו, נותני השירותים או כל צד שלישי עקב מסירת הפרטים השגויים.

 • 4.3.

  הרישום באתר ו/או קבלת/הורדת קופון מהאתר מהווה הסכמה מוחלטת לכל סעיפי התקנון. בתום תהליך הרישום ו/או קבלת/הורדת קופון, הנרשם/מקבל/מוריד הקופון אינו יכול לטעון שלא קרא, שלא ידע, או שאינו מסכים עם סעיף מסעיפי התקנון.

 • 4.4.

  הרישום ו/או קבלת/הורדת הקופון באתר מהווה גם הסכם חתום ע"י הנרשם ו/או מקבל/מוריד הקופון עם האתר. על הנרשם ו/או מקבל/מוריד הקופון להתעדכן מעת לעת בשינויים החלים בתקנון, במידה ויחולו, והוא אינו רשאי לדרוש מהנהלת האתר, בעליו או מי מטעמו שהתכנים המתעדכנים יפורסמו באופן נפרד באתר.

 • 4.5.

  אתר DealVIP , בעליו או מי מטעמו, רשאים להגביל את השימוש באתר לאדם פרטי, חברה ו/או קבוצת אנשים, באופן זמני ו/או לצמיתות, בין אם אושר שימוש כזה בעבר, בין אם לאו. לפי שיקול דעתם הבלעדי ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. עילה לכך יכולה לשמש לדוגמא מסירת פרטים לא נכונים, פגיעה באתר ו/או בספק ו/או במשתמש אחר או מכל סיבה אחרת.

 • 4.6.

  בתהליך הרישום לאתר, בהמשך להזנת פרטיך האישיים, יהיה עליך לקבוע סיסמה לכניסה לאתר. סיסמא זו היא אישית, יש לשמור עליה בסודיות וחובה להחליפה בתדירות גבוהה כדי להגן על סודיות ופרטיות פעילותך באתר.

5. שירותי האתר

 • 5.1.

  אתר DealVIP מפרסם מוצרים ו/או שירותים במחירים אטרקטיביים, יחד עם זאת אין אנו מתחייבים למחיר הזול ביותר בו ניתן לרכוש את המוצר ו/או השירות. ביצוע השוואת מחירים הינה באחריותך - הלקוח בלבד.

 • 5.2.

  לפני הזמנת מוצר ו/או שרות דרך האתר, עליך לבצע הרשמה לאתר. בתהליך ההרשמה תידרש למסור מספר פרטים אישיים וזאת כולל כתובת הדואר האלקטרוני. מילוי פרטים לא נכונים או לא מדויקים ימנע את ביצוע הזמנתך.

  בעסקת דילים של הורדת קופון חינם, יש למלא שם מלא, אימייל וטלפון, נכונים ומדוייקים.

 • 5.3.

  מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל הצעה כלשהי של הספק אם יתברר שחלה טעות טכנית או טעות אנוש בהצגת פרטי המוצר או השרות המוצעים באתר. טעות בהצגת מחיר, תנאי תשלום, או בפרטי המוצר או במפרט הטכני של המוצר ו/או השרות. במקרה זה תשלח לרוכשים הודעה במייל והאתר ומפעיליו לא יישאו באחריות כלשהי לאי קבלת הודעת הדואר האלקטרוני במייל של הלקוח במידה והלקוח מסר פרטי מייל שגויים או במקרה של תקלה. יוזכר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 • 5.4.

  לאחר ביצוע קנייה באתר, תבוצע בדיקת התשלום באמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, ובסיום התהליך תשלח הודעת מייל ללקוח על אישור או ביטול הרכישה.

 • 5.5.

  במקרה בו לא תאושר העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי או פייפאל, תישלח הודעה ללקוח על ביטול הרכישה. יובהר, כי כל עוד לא התקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי הזמנת הלקוח לא תחשב כרכישה או הזמנת המוצר/שירות ומפעילי האתר יוכלו לבטל את ההזמנה מיידית.

 • 5.6.

  מובהר כי המוצרים והשירותים המוצעים באתר, מקורם במלאי של ספקים ויצרנים בארץ ובחו"ל, וכי אספקת המוצר ו/או השירות תלויה וכפופה בהימצאותם במלאי אצל הספקים/יצרנים וביכולתם לספקם. 

  זמן האספקה הינו עפ"י מה שנרשם בקופון ו/או מה שנקבע עם בית העסק.

 • 5.7.

  הספקים לא יהיו אחראים לאיחור או עיקוב באספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתם.


 • 5.8.

  מחירי הדילים, שווי העסקה (מחיר רגיל) ובהתאם אחוז ההנחה המוצגים בדילים שבאתר מועלים ומתפרסמים ע"י בתי העסק המפרסמים באתר בלבד ובאחריותם הבלעדית. המחירים הרגילים של הדילים (שווי העסקה) מתייחסים למחירון הרגיל של המוצר ו/או השירות שמוצע בדיל ביחס למחירים הרגילים שהיו בבית העסק או שעדיין הינם בבית העסק או ביחס למחירים בשוק ואינם בהכרח מתייחסים למחיר הנוכחי בבית העסק (ללא הנחת הקופון)

 • 5.9.

  יודגש כי בהסכמתך לתנאי התקנון, הנך מאשר כי לא תהייה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי DealVIP ומפעיליו בגין בעיות במלאי של מוצר ו/או שירות ו/או אי יכולת לספקו. לרבות בגין אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכדומה.


6. קנייה בטוחה

 • 6.1.

  אתר DealVIP הנו אתר מאובטח ופרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים באתר.

 • 6.2.

  בתהליך הרישום לאתר בהמשך להזנת פרטיך האישיים, קבעת לעצמך סיסמת כניסה לאתר. סיסמא זו היא אישית, יש לשמור עליה בסודיות וחובה להחליפה בתדירות גבוהה כדי להגן על סודיות ופרטיות פעילותך באתר.

 • 6.3.

  אתר DealVIP יהיה רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמשים ו/או הנרשמים לאתר ו/או מורידי קופונים לצרכים פנימיים כגון: ניתוח מידע בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, לצורכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגיות" ( cookies ). כולל מספרי איי.פי.

  בנוסף, האתר רשאי למסור את מספרי הטלפון ושמם המלא של המשתמשים באתר ו/או של מורידי הקופונים לספק - על מנת שהספק יוכל לחזור אליהם.

7. אחריות

 • 7.1.

  DealVIP ומפעיליו אינם מספקים את המוצרים/השירותים המוצעים לרכישה באתר. יודגש כי המוצרים/השירותים שרכישתם מתאפשרת דרך האתר, מוצעים ע"י צדדים שלישיים שונים כגון חברות, נותני שירותים, ספקים וכדומה. אתר DealVIP מעמיד לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת מוצריהם ו/או שירותיהם ואין לראות באתר DealVIP , בכל דרך ישירה או עקיפה, כמי שמוכר את המוצרים ו/או השירותים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם.

 • 7.2.

  המידע המתפרסם באתר בקשר למוצרים ו/או לשירותים המוצעים באתר מקורו בספקים והאתר אינו ערב למידע, אינו בודק אותו או מפקח עליו.

 • 7.3.

  האתר אינו מתווך, מוכר, ממליץ לקנות או מחווה דעה על המוצרים והשירותים שהוא מפרסם. כל האחריות על המוצרים המפורסמים באתר היא על החברות, הספקים ונותני השירותים שמוצריהם/שירותיהם מוצעים באתר.

 • 7.4.

  יובהר כי המידע המפורסם בקשר למוצרים ולשירותים, מקורו בספקים ובאחריותם בלבד. האחריות למכירת מוצרים, אספקה, תקופת אחריות וכו' מוטלת בלעדית על הספק.

 • 7.5.

  התמונות והסרטונים באתר נועדו להמחשה בלבד ואינן מעידים על מראהו של המוצר ו/או השירות המוצע, צבעו או גודלו או כל תכונה אחרת שלו.

 • 7.6.

  האתר אינו אחראי על הרכבת המוצרים, האחריות על המוצרים ו/או השירותים, הרכבם, איכותם, בטיחותם, שדרוגם, תיקונם, אספקתם וטיפול במוצרים ו/או בשירותים שהספק/בית העסק פרסם באתר, כל אלה הן באחריות הלקוח המזמין, אשר ביצע את הרכישה והספק בלבד.

 • 7.7.

  האתר ומפעיליו או מי מטעמם אינם אחראים ל:

 • 7.7.1

  לכל נזק הנובע משימוש במידע המתפרסם באתרים חיצוניים שאליהם ניתן להגיע דרך האתר או בעקבות ביקורים באתר.

 • 7.7.2

  לפעילות בלתי חוקית כלשהי של כל גורם חיצוני שאינו בשליטת האתר ומנהליו, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף או מכל סוג שייגרם כתוצאה משימוש באתר.

 • 7.7.3

  לפעילות בלתי חוקית ע"י משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטה מלאה של האתר.

 • 7.7.4

  לכל נזק לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או באתרים חיצוניים שאליהם ניתן להגיע דרך האתר.

 • 7.7.5

  להפרעות תקשורת שאין להם שליטה עליהם ואינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע ויינתן בלא הפסקות ותקלות אם זמניות ואם קבועות.

 • 7.7.6

  למקרה של פגיעה בשם טוב, הפרת חוזה, עוולה כלשהי שנגרמו למשתמש, לספק ו/או לצד ג' כלשהו בקשר עם האתר, השימוש בו, למוצרים והשימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר ו/או הפסקת פעילות הספק.

 • 7.7.7

  לעוגמת נפש, נזק תוצאתי או אחר אם הצעתך לא התקבלה מכל סיבה שהיא ו/או מכל בעיה טכנית שהיא המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

 • 7.8.

  אין לפרש את סעיפי האחריות של האתר באופן מצומצם: בכל מקרה האתר ומפעיליו או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות גם במקרים שלא פורטו לעיל.

 • 7.9       האחריות על המוצרים הנמכרים באתר אינה כוללת שבר וקורוזיה
 • אתר DEALVIP אינו חלק בהתקשרות של הלקוחות והמשתמשים עם הספקים.

8. מחירים ותשלומים

 • 8.1.

  בעסקאות שבהם לקוח הזמין מוצר באתר DealVIP עלות העסקה ו/או עלות המקדמה ממחיר העסקה תחוייב לפי הסכום המפורסם בדיל ו/או בדף הרכישה והלקוח מסכים שהעלות תיגבה מכרטיס האשראי שסיפק או מכל אמצעי תשלום אחר שסיפק לאתר ו/או לבית העסק.

  בהורדת קופון חינם, כל התשלום עבור המוצר/השירות כולל משלוחים אם קיימים, ישולמו ישירות לבית העסק לפי הנרשם בדיל ו/או בדרך שיקבעו ביניהם הלקוח ובית העסק.

 • 8.2.

  במידה והעסקה לא תאושר ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי או פייפאל, תתבטל ההזמנה וחשבון הלקוח לא יחויב.

 • 8.3.

  המחירים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אלא אם צויין אחרת במפורש.

 • 8.4.

  מחירי המוצרים ו/או השרותים באתר יכולים להשתנות, ללא צורך בהודעה מוקדמת על כך. השינוי לא יחול על עסקה שאושרה ע"י חברת כרטיסי האשראי ו/או שולמה בכל אמצעי תשלום אחר.

 • 8.5.

  הקרדיט בחשבון הלקוח ניתן למימוש ולניצול ברכישה באתר על הסכומים המשולמים באתר בלבד ותקף ל- 60 יום בלבד מיום קבלת הקרדיט.

9. תוכן האתר וזכויות קניין

 • 9.1.

  האתר ותכניו, המלל והתמונות המופיעות בו, הם רכושם הבלעדי של DealVIP ובעליו ואין להעתיקם ו/או לשכפלם בדרך כלשהי מהאתר.

 • 9.2.

  האתר, עיצובו, הטקסט והגרפיקה, הלוגו וכל זכויות היוצרים על התוכנה הינם בבעלות הבלעדית של DealVIP ובעליו בלבד. כל שימוש בחומרים שיילקחו מהאתר לרבות שכפול לצורך שינוי, הפצה או פרסום אסורים בהחלט והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 • 9.3.

  תוכן האתר לא ישמש עילה לתביעה כנגד DealVIP ומפעיליו. אין להסתמך על תוכן האתר והאחריות הבלעדית לבדוק כל דבר פרסום שפורסם באתר חלה על הגולש/לקוח/משתמש באתר.

 • 9.4.

  כל גולש, משתמש, ספק, צד ג' ואחר מסכים להיות אחראי אישית ולשפות במלוא גובה הסכום את DealVIP, מפעיליו וכל מי מטעמו עבור כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר כולל מקרה של הורדה לא מורשית או שיכפול של חומרים מהאתר, והפיצוי לאתר DealVIP עקב אובדן הכנסה ו/או רכוש, קנסות ו/או הוצאות שיגרמו כתוצאה מתביעה, תשלום קנס, הפסדים ו/או צווי מניעה יהיה מלא וכולל.

 • כל שימוש בחומרים שנלקחו מאתר DealVIP לרבות שכפול לצורך שינוי, הפצה או פרסום אסור בהחלט.

 • 9.5.

  חל איסור על הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים עיצובים באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם או בפרטי פרסומות ותכנים מסחריים.

10. זכויות יוצרים – קניין רוחני

 • 10.1.

  אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר בנתונים המתפרסמים באתר ללא קבלת הסכמת האתר, בעליו או מפעיליו מראש ובכתב.

 • 10.2.

  האתר ותוכנו מוגנים ע"י חוק זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.

 • 10.3.

  תוכן האתר נועד לשימוש פרטי בלבד ואין כל רשות או זכות למשתמש/גולש לסחור בו. המשתמש מצהיר ומסכים באופן מוחלט כי זכויות היוצרים באתר כולל עיצובו, תוכנו וכל חומר אחר המוצג בו הם בבעלות הבלעדית של האתר ובעליו וכי ברור לו שאין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהם ללא הסכמת האתר מפורשות בכתב ומראש.

 • 10.4.

  האתר יכול לעשות שינויים בעיצוב, בתוכן ומבנה האתר בכל עת ומכל סיבה בלי הודעה מראש ובלי כל הנמקה.

 • 10.5.

  האתר יכול להפסיק את כל פעילויותיו באופן זמני או קבוע ללא כל הודעה מראש. או להימכר ולשנות בעלות.

 • 10.6.

  סימני מסחר – שם האתר וסימני המסחר הרשומים של האתר והבלתי רשומים הם קניינו הבלעדי של בעל האתר. כל הסימנים האחרים באתר הם סימני מסחר קנייניים של ספקי מוצרים ו/או שירותים "מזמיני הפרסום".

11. הגנה על פרטיות

 • 11.1.

  DealVIP ומפעיליו מתחייבים לעשות לשמירת פרטיות הגולשים באתר ובכלל זה לא להעביר פרטים אישיים של גולשים לחברות ו/או ספקים יחידים (צד שלישי), למעט לספק/לבית העסק שהגולש התעניין בשירותיו ו/או במוצריו, או במידה שמדובר באספקת סחורה או דברים הנוגעים לרכישת מוצר, ביטול רכישתו וכו'. במקרים אלו הגולש מאשר לאתר מראש למסור את שמו ומספר הטלפון וכתובת האימייל לספק המתאים.

 • 11.2.

  DealVIP תפעל למניעת גניבת מידע אישי משרתיה, אולם אינה יכולה להבטיח זאת בצורה מוחלטת. במידה ותתגלה גניבת מידע ו/או פריצה למערכת המידע של האתר, יזכה הנפגע לעזרת האתר ומפעיליו בשיתוף פעולה מול רשויות החוק ובכפוף לחוק. כמו כן, לא תהייה לגולש באתר ולרוכשי מוצרי ושירותי הספקים עילה לתבוע את האתר ומפעיליו בגין פריצה למחשבי ושרתי האתר וגניבת מידע אישי של לקוחותיו.

 • 11.3.

  הגולש מתחייב לשנות את הסיסמא האישית לכניסה לאתר אחת לחודשיים על מנת שיגן על פרטיות וסודיות פעילותו באתר.

12. אספקת המוצרים ו/או השירותים

 • 12.1

  אספקת המוצרים ו/או השירותים הינה באחריותם המלאה של הספקים ותתבצע כפי שנרשם בשובר עצמו ובמודעת הפרסום באתר ותהייה כפופה להצגת תעודה מזהה ומסירת שובר תקף בעת אספקת המוצר ו/או בעת קבלת השירות.

 • 12.2.

  אין לערוך כל שינוי בתוכנו של השובר ובכלל זה שינוי בפרטי ההנחה במועד המימוש או בכל סעיף אחר של השובר. כל שינוי שכזה מהווה הפרה של הזכויות החוקיות של האתר והעובר עליה עובר עבירה פלילית.

13. ביטול עסקאות

 • א.ביטול עסקת מוצרים והחזרתם
 • בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010 רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין. החזרת הטובין תהייה באריזתו המקורית והסגורה. ביטול העסקה יתבצע רק לאחר קבלת המוצר באריזתו המקורית במשרדי הספק.
 • מקרים שבהם אין אפשרות לבטל עסקה הם : עסקאות שאין אפשרות להחזיר בהן מוצרים.
 • מוצרים שאין אפשרות להחזיר:

o מוצרים שאין להחזירם לפי החוק.

o מוצרים שעלותם עד 50 ₪.

o מוצרים הניתנים להקלטה/העתקה ו/או שיכפול.

o מוצרים פסידים.

 • ב.ביטול עסקת שירות במסירת שובריםא. אפשר לבטל עסקת שירות במסירת שוברים תוך 14 ימים מיום קבלת השובר, אך עד 2 ימי עסקים לפני המועד בו אמור השירות להינתן. הביטול אפשרי רק במידה ולא תואם מימוש השובר מול בית העסק. במידה ותואם, הביטול יתבצע לפי מדיניותו של בית העסק הספציפי.

ב. במקרה ומדובר בשובר של שירותי הסעדה, הארחה, נסיעה, חופשה, בריכה, ספא, בילוי וכו', הביטול אפשרי תוך 14 יום מיום קבלת השובר אך עד 7 ימי עסקים לפני המועד בו אמור השירות להינתן. (לא ניתן לבטל או להחליף את השובר אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת שובר המימוש)

ג. שובר שפג תוקפו ולא נעשה בו שימוש לא יהיה זכאי בעל השובר להחזרת כספו ו/או לפיצויים בגין כך.

14. דמי ביטול

 • 14.1.

  בעת הביטול יוחזר לגולש הסכום ששולם על ידו באתר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ הנמוך מבניהם כפי שנקבע בחוק.

 • במידה והמוצר נשלח על ידי הספק, אף אם עדיין לא הגיע ליעדו, יחויב הלקוח בתשלום מלא בגין דמי המשלוח.

 • את דמי הביטול יגבה האתר או מי מטעמו.

 • דמי המשלוח יגבה הספק בעת החזרת המוצר לכתובתו של בית העסק.

 • 14.2.

  כאשר הביטול הוא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו ע"י הספק, לא יחויב הגולש בדמי ביטול. במידה והמוצר סופק יתבקש הגולש להחזיר את המוצר לספק.

 • 14.3 בעסקה מסוג הורדת קופון חינם, בסעיף ביטול עסקה, יחול החוק הישראלי ו/או ההסדר שנקבע בין בית העסק/הספק לבין הלקוח. ו/או מדיניות בית העסק בקשר לביטול עסקה.
 • סעיף ביטול עסקה אינו קשור לאתר DEALVIP והינו קשור לספק בלבד.

15. אתר dealvip.co.il, בעליו, מנהליו או מי מטעמו ו/או הספקים, שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדית את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקה בטרם בוצעה ואף לאחר סגירת העסקה במקרים הבאים:

א.נעשתה פעולה בניגוד לתקנון ו/או בלתי חוקית.

ב.ההזמנה בוצעה ללא פרטים מלאים ו/או מדוייקים של מבצע העסקה. ו/או אם יש טעות בהקלדה, בקשר לתיאור המוצר ו/או השירות או בתנאי העסקה והזנת נתוני העסקה ע"י האתר או הספק.

ג. בעקבות תקלה טכנית שמנעה או עלולה למנוע הגשת הצעות לעסקה מסויימת.

ד. במקרה של כוח עליון ו/או של מלחמות, שביתות, גם מקרים שבית משפט אינו מחשיב אותם ככוח עליון כאשר הם מונעים לדעת מנהלי האתר את המשך ביצוע העסקה והוצאתה לפועל.

16. קנייה קבוצתית

 • 16.1.

  לחלק מהעסקאות לרכישת מוצרים ו/או שירותים שיוצעו באתר ייתכן וייקבע מספר מינימום של רוכשים. אם מספר מספיק של אנשים יירשמו לביצוע העסקה, העסקה תתממש ושובר הרכישה ישלח ישירות למייל שלכם. במידה ולא, העסקה לא תמומש ולא תחויבו בתשלום.

 • 16.2.

  לצד העסקה המוצעת, תוצג הודעה שהעסקה בתוקף ושהיא הגיעה למינימום רוכשים.

 • 16.3.

  העסקאות המוצעות ייתכן ויוגבלו בזמן, בכמות מינימום של רוכשים בלבד ו/או גם במקסימום רוכשים.

 • 16.4.

  יהיו מקרים בהם הרוכש יוכל לרכוש מוצר/שירות יותר מפעם אחת בהתאם למצוין בפרטי אותו שירות. כל ספק רשאי להגדיל או להקטין את כמות המוצרים המוצעת. בעלי האתר יהיו רשאים להקטין את כמות המינימום הנדרשת כדי שהעסקה תכנס לתוקף.

 • 16.5.

  השובר הינו אישי אינו עביר ואינו סחיר. בהסכמה מפורשת של הספק יוכל הגולש/משתמש להנחות להעביר שובר לאדם אחר בעת רכישת השובר וההצטרפות לעסקה ובדרך זו ניתן יהיה להעביר שובר כמתנה לאדם אחר.

 • 16.6.

  במקרים בהם פג תוקפו של שובר שלא נעשה בו שימוש, הרוכש לא יהיה זכאי לקבל את תמורתו בחזרה ולא תהיה לו כל עילה לדרוש מאתר DealVIP, מפעיליו או מי מטעמו תמורה ו/או פיצוי בגין כך וגם לא מהספק במידה ושולם הכסף לספק.

 • 16.7.

  השובר אינו ניתן למימוש חלקי ולא ניתן להמירו במוצר אחר או בתמורה כספית.

 • 16.8.

  עסקת רכישה קבוצתית תהיה תקפה כאשר חברת כרטיסי האשראי תאשר לחייב את כל כרטיסי האשראי של משתתפי העסקה.

 • 16.9 בעסקה מסוג הורדת קופון חינם, התשלום על מוצרים ו/או שירותים כוללים מע"מ, יתבצע וישולם במלואו ישירות לספק.
 • התשלום על המשלוח/ים / הרכב/ות המוצר/ים כולל מע"מ יתבצע וישולם גם כן במלואו ישירות לספק.
 •     17. קבלת הקופון בחינם מהאתר לפני יצירת קשר ותיאום עם בית העסק אינה מחייבת את בית העסק בכיבוד הקופון במידה ובית העסק מוצא לנכון שהטיפול או השירות שהוא מציע אינו מתאים לאותו לקוח - לפי שיקול דעתו הבלעדית, הקופון לא יכובד.

17. פרסום

 • 17.1.

  אתר DealVIP ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לפנות לנרשמים לאתר בדיוור או בדואר אלקטרוני בכל פרסום מוצרים חדשים באתר, ולגולש תהיה זכות לבקש להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בכל עת.

 • 17.2.

  אתר DealVIP ומפעיליו יהיו רשאים להעביר פרטי לקוחות ו/או גולשים באתר לרשויות החוק במקרה של עבירה או בקשה מפורשת מרשויות אלה.

18. החוק החל על ההסכם והסכם התקנון

 • 18.1.

  החוק הישראלי התקנות והפרשנויות שלהם הם בלבד ורק הם חלים על ההסכמים.

19. מקום שיפוט

 • 19.1

  בית המשפט המוסמך הוא בית משפט במחוז תל אביב יפו בבלעדיות.